Hem > Kommunikation > Nyheter
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV
Nyheter

Enligt BCE, på grund av inflationen kommer det vara nödvändigt att höja räntorna förmodligen efter mars/april. Det är därför viktigt att tänka på att byta från ett bolån med rörlig ränta till en fast ränta.  
För fjärde året i rad har Volvo Cars fått det högsta betyget från EcoVadis – en välkänd plattform för utvärdering av hållbarhet för företag – för sina resultat inom detta område, vilket ytterligare stärker sin position som ett av de företag inom fordonssektorn som är mest engagerade i hållbarhet.
Volvo Cars och Northvolt har valt den svenska staden Göteborg att etablera en ny batterifabrik som ska starta sin verksamhet 2025, kommer att skapa 3.000 jobb och kommer att komplettera det planerade FoU-centrum som båda företagen annonserade i december som en del av en investering på cirka 30.000 miljoner kronor.

Securitas: Digitalisering av Brandskydd

Mer info

  • Datum söndag, 06 mars 2022
Fjärrstyrning av brandlarm innebär ekonomiska besparingar för företag genom att utnyttja systemets effektivitet och underlätta ingripanden.
Diskriminering av kvinnor genomsyrar alla samhällsskikt, från hälsa och näring till skolgång, sysselsättning och politik. Ändå finns det många bra exempel att förändringen är möjligt.
La implantación de un ERP en una empresa con marcado carácter localista, impuesta por un accionista externo, exige un esfuerzo no sólo de concienciación y aceptación, sino de acompañamiento en las actividades que, de una forma u otra, vayan a sufrir una evolución o transformación.
Den senaste 30 december publicerades sig el Real Decreto Ley 32/2021, 28 december, om brådskande åtgärder för “La Reforma Laboral”, garanti för stabilitet i sysselsättningen och omvandling av arbetsmarknaden. Denna lag trädde i kraft den 31 december 2021, även om de viktigaste åtgärderna kommer att träda i kraft tre månader efter publiceringen, den 31 mars 2022.
Under den senaste Sentencia*, Högsta Domstolen påpekade ett intressant kommentar om de fallen där prövotiden i ett arbetskontrakt inte är specificerad och hänvisar det till “el Estatuto de los Trabajadores” eller till “el Convenio”, men utan att specifikt fastställda tidsfristen.

Öppning av Sweden+Spain Green Alliance

Mer info

  • Datum onsdag, 02 mars 2022
Vi följer våra kollegor från Team Sweden vid projektstart Sweden+Spain Green Alliance, en initiativ godkänt av Team Sweden España, som har förenat sig med 9 svenska företag som har närvaro i Spanien.

Nyheter

Prev Next