Hem > Kommunikation > Nyheter > Iberdata21: Kontrakt för utbildning
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV

Bitpanda och dess anpassning till cirkuläret om reklam för kryptotillgångar.

Mer info

  • Datum: onsdag, 08 juni 2022

Letslaw: Bitpanda och dess anpassning till cirkuläret om reklam för kryptotillgångar.

Den 17 februari i år trädde i kraft cirkuläret om reklam för kryptotillgångar som presenteras som investeringsobjekt, som utarbetats av den spanska värdepappersmarknadskommissionen (CNMV).

Detta cirkulär reglerar inte kryptotillgångar, deras utgivning, leverantörer eller egenskaper, utan uteslutande den reklamverksamhet som syftar till att erbjuda dem som en möjlig investering. I cirkuläret definieras för första gången i Spanien begreppen "kryptotillgång" och "kryptotillgångstjänster", och det innehåller en öppen och exemplifierande förteckning över sådana tjänster.

Läs mer på spanska

Letslaw

Nyheter

Prev Next