Hem > Kommunikation > Nyheter > Scania förnyar projektet
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV

ASSA ABLOY: Intervju med Javier Bernal

Mer info

  • Datum: torsdag, 22 augusti 2019

Vi har intervjuat Javier Bernal, Spaniens Country Manager för ASSA ABLOY, som är Svensk-Spanska Handelskammare senaste guldmedlem. 

Javier Bernal 450 

ASSA ABLOY erkänns globalt som ett företag som har gått från att vara regional till en internationell koncern. Vad är graden av relation med ASSA ABLOY Entrance Systems?

ASSA ABLOY bildades 1994 efter sammanslagningen av Assa- och Abloy-bolagen och har sitt säte i Stockholm. Företaget verkar för närvarande i mer än 100 länder och sysselsätter nästan 50 000 anställda.

Vi har för närvarande en ledande position på marknaden med stöd av en strategi med flera varumärken som omfattar både globala varumärken och ytterligare marknader och segment. Det finns 130 varumärken som ingår i ASSA ABLOY-erbjudandet.

På samma sätt är ASSA ABLOY-gruppen indelad i tre regionala och två globala divisioner. En av dessa divisioner är Entrance Systems, som är världsledande inom tillverkning, installation, underhåll och modernisering inom biljettautomatisering.

Assa Abloy Entrance Systems är världens mest kompletta leverantör av automatiska dörrar och biljettautomatiseringslösningar. Våra automatiska dörrar har skapats för att förbättra flödet av människor, varor och fordon, vi skapar säkra, bekväma och pålitliga inträdeslösningar, med den bästa balansen mellan pris, kvalitet och prestanda under våra produkters livslängd. Besam, Crawford, Megadoor och Albany är några av de viktigaste varumärkena som utgör vårt erbjudande.

 Kan du förklara vad företagets verksamhetsområden är?

Hos ASSA ABLOY Entrance Systems tillhandahåller vi en global och komplett service till våra kunder. Dina behov står alltid i centrum för våra handlingar, så vi tar hand om hela livscykeln för våra produkter. Vi börjar utforma och utveckla de olika biljettlösningarna, vi tar hand om tillverkningen och naturligtvis installerar vi dem. Vi har också två tjänster som vi tror är viktiga för våra kunder. En av dem är planering och specifikation som ges till arkitekterna, på detta sätt underlättar vi att dina projekt uppfyller alla de krav som är nödvändiga för dem. Slutligen erbjuder vi en global underhålls- och moderniseringstjänst som hjälper våra kunder att glömma allt och låter oss hantera eventuella olägenheter som kan uppstå i driften av deras produkter. Vi ger också råd till dem om eventuella förbättringar och moderniseringar som de kan behöva för sin utrustning.

Läs hela intervjun på spanska här.

ASSA ABLOY 450

 


 ASSA ABLOY 261x81

Senast ändrad torsdag, 22 augusti 2019 13:11

Nyheter

Prev Next