Hem > Kommunikation > Nyheter > Success Story från Thomil efter deras affärsresa till Sverige
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV

Success Story från Thomil efter deras affärsresa till Sverige

I juni 2019 gjorde det spanska företaget Thomil en affärsresa till Sverige, organiserad av Svensk-Spanska Handelskammaren. Handelskammaren utarbetade en skräddarsydd mötesagenda i Sverige för företaget, med målet att lägga grunden och stödja internationaliseringsprocessen av Thomil.

Thomil bild 

Thomil är ett företag som grundades för mer än 50 år sedan och är inriktat på tillverkning och försäljning av kemiska produkter för hygien och rengöring. De har kunder inom alla typer sektorer såsom hotell och restaurang, hälsa och geriatrik, offentliga och privata organisationer.

I vilket syfte valde ni att anlita Svensk-Spanska Handelskammaren och göra denna affärsresa till Sverige?

Vi kontaktade Svensk-Spanska Handelskammaren som medlare då vi redan hade arbetat på den svenska marknaden på egen hand och insett att det var en komplicerad marknad där det inte var lätt att för oss att komma in. Den svenska mentaliteten är något speciell, om man inte förstår tydligt vad ett företag vill erbjuda svarar man inte på e-postmeddelanden. Vi bestämde oss för att prova genom en erkänd institution i landet.

Hur skulle ni kort beskriva er erfarenhet före och under resan till Sverige?

Erfarenheten har varit positiv. Svensk-Spanska Handelskammaren hade redan i första hand meddelat oss om svårigheten att få ett stort antal möten på agendan. När all information hade översatts kontaktade Kammaren de utvalda företagen och var 3-4 dag hördes vi på telefon / e-post för att se hur projektet utvecklades. 

Har mötesagendan levt upp till era förväntningar?

Slutligen kunde vi genomföra agendan och det blev totalt fyra möten som stängdes. Mötena var av hög kvalitet och servicen från Svensk-Spanska Handelskammaren var av högsta kvalitet, de informerade oss hela tiden om processen. Med tanke på att den svenska marknaden är komplicerad och stängd har vi med denna kommersiella åtgärd lyckats sätta sig ner med några viktiga svenska företag, vilket har gjort det möjligt för oss att "förstå" vilka möjligheter som finns på marknaden för vårt sortiment av produkter.

Skulle ni rekommendera andra spanska företag som vill in på den svenska marknaden att anlita Svensk-Spanska Handelskammaren?

Jag rekommenderar att anlita Svensk-Spanska Handelskammaren för exportstöd till andra spanska företag som vill testa den svenska marknaden. Den nära kontakt en svensk person erbjuder tillsammans med den kredibilitet som Svensk-Spanska Handelskammaren ger, hjälper utan tvekan för att de svenska företagen ska få upp intresse för de spanska företagen.

David 2018 2019

David Ruiz de Austri
Export Manager Thomil

Senast ändrad torsdag, 24 februari 2022 11:04

Nyheter

Prev Next