Hem > Kommunikation > Nyheter > Success Story från GMV efter deras affärsresa till Sverige
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV

Success Story från GMV efter deras affärsresa till Sverige

I maj 2019 anordnande Svensk-Spanska Handelskammaren i samarbete med Madrids Handelskammare en delegationsresa till Sverige. Svensk-Spanska Handelskammaren utformade mötesagendor för de deltagande Madridföretagen med potentiella kunder, distributörer och samarbetspartners utefter varje enskilt företags önskemål och målsättning.

GMV, ett av de företag som deltog i delegationsresan, är en privatägd teknikgrupp med en internationell närvaro. Företaget grundades 1984 och erbjuder lösningar, tjänster och produkter inom diverse sektorer: aeronautik, bank och ekonomi, rymd, försvar, hälsa, cybersäkerhet, intelligenta transportsystem, fordonsindustri, telekommunikation och informationsteknik för offentlig förvaltning och stora företag.

I vilket syfte valde ni att anlita Svensk-Spanska Handelskammaren och göra denna affärsresa till Sverige?

Avsikten var att etablera en första kontakt med den svenska marknaden inom intelligenta transportsystem. Vårt mål var främst att förstå processerna för offentlig upphandling, kunders tekniska krav och mottagligheten för våra produkter.

Hur skulle ni kort beskriva er erfarenhet före och under resan till Sverige?

Handelskammaren har visat sig vara väldigt proaktiv när det kommer till att förstå vårt erbjudande och mål i Sverige. Inte bara kunde de få in flera möten, de har gett oss relevanta uppgifter om varför andra aktörer avvisade mötena. Erfarenheten har varit mycket positiv.

Har mötesagendan levt upp till era förväntningar?

Sverige är en marknad där företag eller lokala myndigheter inte brukar acceptera möten om det inte är så att det finns ett starkt intresse för erbjudandet. I vårt fall, även om vi inte har haft ett stort antal möten, är det sant att alla de aktörer vi träffade var genuint intresserade av vår produkt och mötena var lönsamma.

Skulle ni rekommendera andra spanska företag som vill in på den svenska marknaden att anlita Svensk-Spanska Handelskammaren?

Ja, i vårt fall har erfarenheten varit väldigt positiv. Jag tror att det skulle ha varit ganska dyrt att skapa en liknande mötesagenda med egna medel. Den Svensk-Spanska Handelskammarens tjänster kan därav vara till stor hjälp när det gäller att komma in på den svenska marknaden.

Carlos López Montero
Export Manager GMV

Senast ändrad måndag, 03 juni 2019 11:51

Nyheter

Prev Next