Hem > Kommunikation > Nyheter > Success Story från Lantania efter deras affärsresa till Sverige
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV

Success Story från Lantania efter deras affärsresa till Sverige

I maj 2019 anordnande Svensk-Spanska Handelskammaren i samarbete med Madrids Handelskammare en delegationsresa till Sverige. Svensk-Spanska Handelskammaren utformade mötesagendor för de deltagande Madridföretagen med potentiella kunder, distributörer och samarbetspartners utefter varje enskilt företags önskemål och målsättning.

Lantania logoLantania, ett av de företag som deltog i affärsresan, startade sin verksamhet i början av 2019 med förvärvet av Isolux Corsán-koncernen bygg-, vatten- och energiförsörjningsenheter. Lantania ägnar sig åt stora transport-, vatten- och energibyggnationer, för att förbättra livskvaliteten och skapa en renare och hållbarare värld.

I vilket syfte valde ni att anlita Svensk-Spanska Handelskammaren och göra denna affärsresa till Sverige?

Lantania konsoliderar idag sin verksamhet i Spanien och påbörjar samtidigt sin internationella verksamhet. Den skandinaviska regionen och i synnerhet Sverige kommer att investera mer än 65 miljarder euro i infrastrukturbyggen, särskilt i höghastighetstågprojekt, ett segment där Lantanien har stor erfarenhet. Vi var redan i förberedelse för en resa till Sverige och analyserade därmed möjligheten att ansluta oss till affärsresan som organiserades av Kammaren.

Hur skulle ni kort beskriva er erfarenhet före och under resan till Sverige?

Vi ansåg besöket mycket positivt, och även om vi gick med lite sent tackade Kammaren ja till att gå vidare med vår agenda. Vi fick uppfyllt alla våra förväntningar och uppnåde till slut en mycket djupare kunskap om hur vi närmar oss de möjligheter som intresserar oss.

Har mötesagendan levt upp till era förväntningar?

Agendan var lyckad med tanke på den korta tid som ficks till att förbereda den. Lantania kompletterade agendan med andra företagsbesök de redan hade inplanerat.

Skulle ni rekommendera andra spanska företag som vill in på den svenska marknaden att anlita Svensk-Spanska Handelskammaren?

Utan tvekan. Kammaren visade sig ha stor tillgång till kontakter inom svenska företag och organisationer. Jag rekommenderar alla företag att närma sig denna marknad med hjälp av dem.

Joaquín Navarro Tome
Affärsutveckling Lantania

 

 

Senast ändrad torsdag, 30 maj 2019 16:33

Nyheter

Prev Next