Hem > Kommunikation > Nyheter > Amphos 21 Success story efter sin delegationsresa till Sverige
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV

Amphos 21 Success story efter sin delegationsresa till Sverige

I maj 2018 anordnades en företagsresa till Sockholm av Madrids Handelskammare och Svensk Spanska Handelskammaren, vilken ansvarade för förberedelsen av mötesagendor för de deltagande företagen. Resan hade som syfte att inleda och utveckla kommersiell verksamhet på den svenska marknaden och varje deltagande företag hade sin egen mötesagenda, skapad utefter företagets mål och specifika behov.

Amphos 21 är ett bolag som erbjuder vetenskapliga, tekniska och strategiska konsulttjänster för sektorerna Kärnkraft, Gruv, Vatten, Hållbarhet, CCS och Klimatförändringar.

Med vilket syfte beslutade du dig för att i samarbete med den Svensk-Spanska Handelskammaren göra en affärsresa till Sverige?

Då denna delegationsresa var ett främjande av internationaliseringen av spanska företag genom Madrids Handelskammare, bestämde vi oss för att ta tillfället i akt.

Hur skulle du kort beskriva din erfarenhet före och under resan till Sverige?

Bra stöd och förberedelser av intervjuer, god kunskap om marknaden och mycket bra inträde i svenska företag.

Har du mötesagendan levt upp till dina förväntningar?

Absolut.

Skulle du rekommendera Svensk-Spanska Handelskammarens konsulttjänst till andra spanska företag som vill närma sig den svenska marknaden?

Ja, så länge de inte är direkta konkurrenter!

Amphos 21

Jordi Bruno, VD
Sverige maj 2018

 

Senast ändrad tisdag, 10 juli 2018 14:59

Nyheter

Prev Next