Hem > Kommunikation > Kommunikationskanaler
  • HeadBanner cchs COMUNICACIÓN SV

Kommunikationskanaler

Svensk-Spanska Handelskammaren erbjuder en rad olika kommunikationskanaler som gör det möjligt för våra företagsmedlemmar att synas och nå ut till en stor och väldefinierad målgrupp: de övriga medlemmarna i Handelskammaren, institutioner, ambassader, organisationer och övriga intressenter inom den svensk-spanska sfären. Det finns många olika tillvägagångssätt att få synlighet genom Handelskammaren.

Förutom att delta på/anordna evenemang, kan ni få synlighet via våra kommunikationskanaler.


Cámara News Cámara News/Nyhetsbrev

Cámara News är vårt digitala och månatliga nyhetsbrev som innehåller senaste nytt från Kammaren och den svensk-spanska affärsvärlden, huvudkontorets och våra delegationers programagenda, information om jobb- och specialerbjudanden från våra medlemmar.

Nyhetsbrevet erbjudander följande möjligheter till synlighet för våra företagsmedlemmar:

· Presentation av ert företag som ny medlem

När ett företag väljer att ansluta sig till Handelskammaren presenterar vi det som en ny medlem i både nyhetsbrevet Cámara News och på vår hemsida så att övriga medlemmar och intressenter får upplysning om detta.

· Publicering av företagsnotiser/ nyheter/ jobbannonser och erbjudanden för övriga medlemmar

Varje månad tar vi på Handelskammaren kontakt med våra företagsmedlemmar för att se om de önskar publicera nyheter, arbetsannonser eller erbjudanden på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev, samt informerar om deadline för att skicka in denna information. Som företagsmedlem kan ni även löpande skicka in dessa slags publikationer till marketing@cchs.es

· Publicering av företagsbanner eller logga

Som företagsmedlem får ni 4-5 gånger per år kostnadsfritt publicera er banner eller logga i vårt Nyhetsbrev. Om ni önskar få mer synlighet genom att publicera fler gånger per år eller i en större dimension (storlek 150x150 px ingår i det kostnadsfria alternativet), vänligen kontakta marketing@cchs.es


Página web Hemsida

· Synlighet i medlemsförteckningen 

I medlemslistan syns företagets namn, sektor och hemsida. Se listan här.

· Publicering av företagslogga

Om ni önskar synas med er företagslogga på vår hemsida, vänligen kontakta marketing@cchs.es

· Publicering av nyheter/ notiser/ jobberbjudanden/ erbjudanden för övriga medlemmar

Informationen publiceras på startsidan och under fliken Nyheter.


Anuario Årsbok

Publikationen innehåller information om Handelskammaren, våra samarbetspartner och de aktiviteter som vi genomför under året. Årsboken riktas till alla Handelskammarens medlemmar, ambassader, konsulat, handelskontor samt andra företag och institutioner med bilaterala intressen i Sverige och Spanien. 

Att synas i årsboken med logga, företagspresentation och/eller intervju med företagsrepresentant är ett utmärkt sätt att få direkt tillgång till ledningen inom företag och intressenter i den svensk-spanska sfären. Här finner ni mer information om de olika alternativen som erbjuds till att delta i årsboken, och klickar ni här kommer ni till senaste utgåvan 2018.


Redes sociales Sociala medier

På Facebook, Linkedin, Twitter och vår Youtubekanal publicerar vi nyheter, pressnotiser och jobberbjudanden från våra medlemmar.

Facebook LinkedIn Twitter YouTube


Förutom de ovan nämnda kommunikationskanalerna, erbjuder vi möjligheten att ta fram en individuellt anpassad marknadsföringsplan för just ert företag och era behov.