Hem > Internationaliseringstjänster > Exportstöd
  • HeadBanner cchs INTERNATIONALICACIÓN SV

Exportstöd

Svensk-Spanska Handelskammaren har lång erfarenhet av internationell rådgivning och erbjuder exportstöd och skräddarsydda konsulttjänster till både svenska och spanska företag inom samtliga sektorer. Tack vare vårt omfattande kontaktnät bestående av företrädare inom svenskt och spanskt näringsliv, institutioner och branschorganisationer kan vi hjälpa dig och ditt företag att identifiera nya affärsmöjligheter och kanaler in på den utländska marknaden. Utifrån era behov erbjuder vi ett flertal olika tjänster för att bistå er i er internationaliseringsprocess.

Identifiering av agenter, distributörer och potentiella samarbetspartners

♣ Genom en marknadsundersökning identifierar vi de mest intressanta företagsprofilerna utifrån era önskemål och behov. Vi tar sedan kontakt med företagen på ett personligt sätt för att presentera ert företag och era produkter och/eller tjänster. Därtill följer vi upp kontakten för att bekräfta eventuellt intresse och skickar det material som ni önskar (broschyr, varuprov etc.), allt för att underlätta ett vidare samarbete mellan er och de identifierade företagen.

Individuella mötesagendor

♣ Utifrån de identifierade företagsprofilerna kan vi även sätta upp en mötesagenda i Spanien med de företag som är intresserade av er produkt/tjänst.

♣ Vi tar fram en välutvecklad rapport med information om vilka företag som det har stämts möte med respektive vilka som har blivit kontaktade men som har avböjt möte samt orsaken till detta.

♣ I den slutgiltiga rapporten inkluderar vi information om logistik, tidtabeller, transport till mötesplatsen samt eventuell hyra av tolk, allt för att underlätta er resa till Spanien eller Sverige.


DELEGATIONSRESOR

Sedan 2015 samarbetar Handelskammaren med flera lokala handelskammare, bland Handelskammaren i Madrid, Castellón och sedan 2018 även med Handelskammaren i Zaragoza. Tillsammans organiseras multisektoriella delegationsresor till Sverige för spanska företag.

Samarbete med Madrids Handelskammare

Esther Calvo, chef vid avdelningen för internationalisering vid Madrids Handelskammare och ansvarig för delegationsresor till utlandet, uttrycker sig om Sverige och dess attraktivitet som marknad för spanska företag i sin internationaliseringsprocess:

"De skandinaviska ekonomierna, med en sammanlagd befolkning på över 26 miljoner, växer fortfarande och bland dem fortsätter Sverige att vara bäst positionerat. Landet har en öppen och utåtriktad ekonomi, erbjuder hållbara, stabila och professionella handelsförbindelser, samt utgör en viktig plattform för att få tillgång till övriga nordiska marknader och Baltikum. Samtidigt är Sverige världsledande inom innovation, har en mycket skicklig arbetskraft, informerade konsumenter, tydliga rättsförfaranden och en internationell öppenhet, vilket sammantaget gör den svenska marknaden intressant för madrilenska företag.

Om den Svensk-Spanska Handelskammaren säger Esther att:

"[...] Det är en organism med en lång erfarenhet av att stödja handelsförbindelserna mellan Spanien och Sverige, som har kontakt med förvaltningar och företag i båda länder för utvecklingen av olika aktiviteter, och som känner likväl den svenska marknaden som "karaktären" hos det spanska företaget. "

Rada Ivanova, rådgivare vid Internationella avdelningen vid Madrids Handelskammare samt koordinator för delegationsresor till Sverige, berättar att hennes erfarenhet av samarbetet med Svensk-Spanska Handelskammaren är mycket bra:

"Det team som arbetar med att förbereda mötesagendorna är mycket professionellt, företagen är alltid nöjda med vad som uppnås i Sverige och hur de mottagits av företagen på plats."

Samarbete med Zaragozas Handelskammare

Sedan 2018 har Svensk-Spanska Handelskammaren och dess motsvarighet i Zaragoza samarbetat med organiseringen av delegationsresor till Sverige. Om den första resan, som organiserades 19-22 november, kommenterar Malgorzata Chylak, koordinator för delegationsresor vid Zaragozas handelskammare, att:

"[...] erfarenheten har varit mycket positiv. Redan från starten har vi förstått varandra mycket väl och kommunikationen har varit flytande genom hela processen, vilket gjort det möjligt att erbjuda företagen en personlig service och resultat som matchade deras förväntningar."


Våra kunders framgångar 

Under de senaste åren har vi hjälpt många företag att komma in på den svenska respektive spanska marknaden. Här kan du läsa några av företagens success stories.


Konsultarvode

Kontakta oss så tar vi fram ett skräddarsytt upplägg och kostnadsförslag i enlighet med ditt företags behov och målsättningar.

 

Modulos lateral 220x200 Testimonios SV

Modulos lateral Oportunidades de Negocio Suecia 220x200 SV

Modulos lateral 220x200 Listado Empresas Suecas en España SV