Hem > Internationaliseringstjänster > Delegationsresor & Studiebesök
  • HeadBanner cchs INTERNATIONALICACIÓN SV

Delegationsresor & studiebesök

 

Handelskammaren tar emot och arrangerar delegationsresor och studiebesök för företag och organisationer som önskar utöka sina kontaktytor och kunskap inom specifika verksamhetsområden och sektorer i Sverige eller Spanien. Tillsammans sätter vi ihop ett komplett mötes- eller besöksprogram som ger er största möjliga förtjänst av investerad tid och pengar, samt ger era medarbetare en positiv och inspirerande vistelse. 

Dessa möten kan vara sektoriella eller sektorsövergripande och syftar vanligtvis till att upprätta samarbetsavtal eller lägga grunden för utbyte eller utvidgning av professionella relationer mellan företag och institutioner.

Utöver planeringen och förvaltningen av besöksprogrammet kan Handelskammaren också ta fram förslag på boende, hantera möteslogistik, samt erbjuda en portfölj av kompletterande aktiviteter av gastronomisk och / eller kulturell karaktär. Vi kan också erbjuda mötes- och tolkningsservice.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er till ett framgångsrikt besök!


Västerbottens Byggförening besöker spanska konstruktörer under delegationsresa

Den 19 oktober 2018 arrangerade Svensk-Spanska Handelskammaren en delegationsresa för Västerbottens Byggförening till Madrid. Deltog gjorde ett tio-tal företag inom byggbranschen från Västerbotten där de fick utbyte av erfarenheter med representanter från några av Spaniens ledande konstruktionsföretag. Bland annat besökte de besökte Seopan (Spaniens branschorganisation inom byggnadssektorn) där flertalet  byggföretagsmedlemmar närvarade. Kunskap utbyttes om det aktuella läget inom sektorn i Madrid, vilka projekt som är på gång, upphandlingar och annat aktuellt inom bygg-och anläggningsbranschen i Spanien i sin helhet. På agendan fanns även bilaterala möten mellen de svenska och de spanska företagen och dagen avslutades med ett besök av ett bostadsbygge i Tres Cantos, Madrid. 

Visita Sveriges Byggindustrier en Seopan

 


 

Götalandsbanan besöker spanska höghastighetsprojekt 

I september 2015 fick Svensk-Spanska Handelskammaren besök från delegationen bakom projektet Götalandsbanan, det ambitiösa järnvägsprojektet med höghastighetståg som kommer att binda samman de två största städerna i Sverige - Stockholm och Göteborg. Företrädare för projektet, lett av kommunerna Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping och Stockholms län, besökte Spanien för att lära sig mer om de stora investeringarna i höghastighetsinfrastruktur som genomförts här. Under besöket träffade delegationen företrädare för Adif, Renfe, Ineco samt det regionala transportkonsortiet i Madrid. Som avslutning på besöket mottog Sveriges ambassadör, Cecilia Julin, delegationen i hennes hemvist för ett utbyte av åsikter och perspektiv på projektet och vilka lärdomar man skulle kunna ta med sig från Spanien.

 IMG 1105IMG 1168

 


 

Trafikverket om investeringsmöjligheter i Sverige 

I juni 2014 besöktes Seopans huvudkontor (observatoriet för byggnadssektorn) av svenska direktörer från Trafikverket som bjudits in med syftet att introduceras för 8 av Spaniens viktigaste konstruktionsföretag. Under dagen presenterades de största infrastrukturprojekten som kommer att genomföras på den svenska marknaden samt vilka investeringsmöjligheter det finns för spanska företag inom sektorn.

 Reunion en Seopan

 

Modulos lateral 220x200 Apoyo Comercial SV