Hem > Handelskammaren > Samarbetsorganisationer
  • HeadBanner cchs HANDELSKAMMAREN 2

Samarbetsorganisationer

5

 

Swedish Chambers International
Svensk-Spanska Handelskammaren är medlem i Swedish Chambers International (SCI), en mötesplats för svenska handelskammare i utlandet. SCI består i dagsläget av svenska handelskammare på 38 olika platser världen över och har Stockholms Handelskammare som sin svenska partner. SCI har ett nära samarbete med offentliga aktörer och andra organisationer som alla delar deras syn på att handel och ekonomiskt utbyte är en förutsättning för välstånd och utveckling.

Team Sweden
Team Sweden är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som arbetar för att främja svensk export. Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden. Genom Team Sweden skapas ett samordnat och effektivt exportstöd som underlättar för företagare som vill internationaliseras. De aktörer som ingår i Team Sweden i Spanien är Sveriges Ambassad i Spanien, Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid, Svensk-Spanska Handelskammaren i Barcelona, Visit Sweden, Business Sweden och Svenska Institutet.

Handelskammaren i Madrid
Svensk-Spanska Handelskammaren samarbetar sedan 2015 med den spanska Handelskammaren i Madrid i syfte att stödja madridföretagen i sin internationaliseringsprocess på den skandinaviska marknaden. Med stöd av Handelskammaren i Madrid, har vi hjälpt många företag från Madrid med marknadsundersökningar och delegationsresor samt erbjudit internationellt affärsstöd.

Handelskammaren i Zaragoza
Sedan 2018 samarbetar Svensk-Spanska Handelskammaren med den spanska Handelskammaren i Zaragoza. Tillsammans anordnar vi delegationsresor för företag från Zaragoza som vill internationaliseras och komma in med sina tjänster och produkter på den svenska marknaden.

Europeiska handelskammare i Spanien
Svensk-Spanska Handelskammaren ingår i ett nätverk med övriga europeiska handelskammare i Spanien i syfte att skapa en plattform för europeiska företag och stärka samarbetet oss handelskammare emellan. Tillsammans anordnar vi regelbundet flertalet intressanta evenemang som till exempel European Business Drink och Desayuno de Innovación.