Hem > Handelskammaren > Om oss
  • HeadBanner cchs HANDELSKAMMAREN 2

Om oss

Svensk-Spanska Handelskammaren är en privat och icke-vinstdrivande organisation som grundades år 1950 i syfte att främja kommersiella, kulturella och sociala relationer mellan Spanien och Sverige. Utöver huvudkontoret i Madrid har vi delegationer i Valencia, Costa Blanca - Alicante, Costa del Sol - Málaga, Sevilla - Huelva, Baskien och Sverige.

De 200 medlemmar som tillsammans bildar Handelskammaren utgörs av större multinationella och mindre svenska och spanska företag, där näst intill alla sektorer inom näringslivet finns representerade, samt institutionella organ och organisationer, samtliga med bilaterala intressen. Företagsmedlemmarna representerar 72 % av medlemsbasen, varav 70 % är svenska respektive 30 % är spanska företag. Övriga 28 % av medlemmarna utgörs av privatmedlemmar och Young Professionals.

Handelskammaren erbjuder en unik plattform genom att öppna upp för nya affärsmöjligheter, kunskapsutbyte och ett brett kontaktnät inom den svensk-spanska företagsvärlden. För att nå vår målsättning erbjuder vi ett brett utbud av evenemang, aktiviteter och tjänster.

  • Våra affärsrelaterade evenemang är, utöver våra sociala och kulturella aktiviteter, utmärkta forum för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter mellan olika aktörer.
  • Vi erbjuder affärsstöd i internationaliseringsprocessen till svenska och spanska företag som önskar introducera sina produkter eller tjänster på den svenska respektive spanska marknaden.
  • Vi förmedlar information om aktuella politiska, juridiska, ekonomiska och kulturella teman till våra medlemmar via vår hemsida, digitala nyhetsbrev, föreläsningar, debatter och möten.

Med mer än en 65 år lång historia är vi din självklara partner inom svenskt-spanskt näringsliv. Välkommen att lära känna oss och våra medlemmar bättre, välkommen till din Kammare!

Ajax Imágenes HAZTE SOCIO SV
video corporativo 220 pause ESvideo corporativo 220 expand ES