Hem > Handelskammaren > Historia
  • HeadBanner cchs HANDELSKAMMAREN 2

Historia

Svensk-Spanska Handelskammaren är en privat och icke-vinstdrivande organisation som grundades år 1950 av en grupp näringslivsprofiler, med syfte är att främja handelsförbindelserna mellan Sverige och Spanien. Handelskammaren har under sin mer än 65 år långa historia kommit att öka sitt inflytande runt om vid de spanska provinserna och har idag, utöver huvudkontoret i Madrid, närvaro genom ett nätverk av delegater som verkar i Valencia, Costa Blanca / Alicante, Costa del Sol / Malaga, Sevilla / Huelva, Baskien och Sverige.


Ordförande

Många framstående profiler inom svenskt-spanskt näringsliv har under åren suttit på ordförandeposten i Handelskammarens styrelse. I kronologisk ordning sedan 1975:

Bernt Wisted 1977 - 1990
Gustaf Jansson 1990 - 1994
Raimo Lindgren 1994 - 1998
Germán López Madrid 1998 - 2002
Ingemar Naeve 2002 - 2010
Carlos Bernad 2010 - 2015
Anders Brundin 2015 – 2018
Luisa Alli 2018 - 2022
José María Galofré 2022 - 

 

El fundador de la Cámara Berndt Wistedt   Foto historia small

Handelskammarens grundare, Berndt Wistedt | Felipe VI av Spanien och kronprinsessan Victoria