Hem > Företagstjänster > Lista över svenska företag i Spanien
  • HeadBanner cchs SEVICIOS EMPRESA SV

Lista över svenska företag i Spanien

Handelskammaren har tagit fram en lista över de svenska företag som finns representerade i Spanien. Sammanlagt återfinns 189 svenska företag i förteckningen. Utöver företagsnamn kartlägger även listan företagens aktivitet, sektor, region, hemsida, storlek (mätt i antal anställda) samt om de är medlemmar i Handelskammaren.  

Följande kriterier har tillämpats vid utformningen av listan;

  • Samtliga företag har svenskt ursprung. Deras representation i Spanien är via filialer, joint ventures eller annan aktiv handelsrelation (som inte endast inkluderar distribution)
  • De stora multinationella företagens holdingbolag i Spanien är inte inkluderade
  • Spanska företag som grundats av svenskar i Spanien är inte inkluderade

Kostnad

Medlemmar: 75 euro 
Icke-medlemmar: 100 euro 

För att beställa listan vänligen skicka ett mail till info@cchs.es med ditt namn, faktureringsadress samt organisationsnummer och företagsnamn om du beställer listan i egenskap av ett företag.


 Svenska företag i Spanien kategoriserade utifrån sektor

graf Natalie 3
 

Grafen ovan visar de svenska företagen med representation i Spanien förelat på sektor. Dominerande är företag inom industri-, teknologi- och metallurgisektorn, som uppgår till 21 %. Den näst största sektorn är maskin- och utrustningssektorn med en representation på 11 %. Tre andra sektorer som visar sig relevanta är telekommunikation, konsumtionsvarusektorn och tjänstesektorn.

Ajax Imágenes HAZTE SOCIO SV

Clima empresarial 2017 220x200