Hem > Event > Arrangera / Sponsra ett event
  • HeadBanner cchs EVENT

Arrangera / Sponsra ett event

Handelskammaren erbjuder ett brett utbud av aktiviteter, från seminarier, workshops, och affärsfrukostar, till nätverks- och kulturevent. På agendan står ofta teman som innovation, transparens, hållbarhet och digitalisering och eventen har som målsättning att stötta våra medlemsföretag i deras affärsutveckling och erbjuda en plattform där de kan knyta nya kontakter och skapa synergier med andra medlemmar och representanter från svenska och spanska institutioner.

Utöver vårt eget nätverk av kontakter, har vi även ett nära samarbete med de övriga nordiska och europeiska Handelskamrarna i Madrid, samt det lokala företagsnätverket Madrid Network, vilket breddar vår arena och stärker dina möjligheter som medlem.

Handelskammarens olika eventformat erbjuder utmärkta möjligheter för våra företagsmedlemmar att uppnå synlighet och få genomslag för sina lösningar och produkter inom den svensk-spanska sfären. Du kan exempelvis delta som talare i paneldebatter, agera som medarrangör eller huvudsponsor vid något av våra event eller ta hjälp av Handelskammaren för att arrangera ett internt företagsevent och bjuda in nyckelpersoner.


Handelskammarens vision är att representera grundläggande värderingar som hållbarhet, innovation, etik och transparens. Dessa värderingar genomsyrar hela vårt engagemang i den spansk-svenska företagsvärlden. Vill du stärka ditt företags varumärke, kommunicera ut dina värderingar, eller koppla ditt varumärke/företag/produkt till särskilda värderingar?

För mer information om hur Handelskammaren kan hjälpa just ditt företag att få maximal synlighet inom rätt forum, vänligen kontakta Jenny Sundström på jenny@cchs.es.

Coronas

Evento Movilidad SosteniblePrograma Mentor
Evento Movilidad SosteniblePrograma Mentor